19 Mayıs 2008 Pazartesi

Sadatı Kiramın isimleri(Nakşi bend-i büyükleri)

Sadatı Kiramın isimleri(Nakşi bend-i büyükleri)

Hz.Peyg.Fahr-i Kainat Rasul-u Ekrem Muhammed Mustafa(SAV)
01-Hz.Şeyh Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibent(KS)
02-Hz.Gavs-ı Azam Şeyh Seyyid Abdülkadir Geylani(KS)
03-Hz.Şeyh Abdulhalik Gücdevani(KS)
04-Hz.İmam-ı Rabbani(KS)
05-Hz.Şeyh Mevlana Halid-i Bağdadi Zülcenaheyn(KS)
06-Hz.Şeyh Seyyid Abdullah Dehlevi(KS)
07-Hz.Şeyh Seyyid Taha(KS)
08-Hz.Gavs-ı Hizani Sultan Şeyh Seyyid Sibğatullah el-Arvasi(KS)
09-Hz.Şeyh Abdurrahman-ı Taği(KS)
10-Hz.Şeyh Fethullah-i Verkanisi(KS)
11-Hz.Şeyh Muhammed Diyauddin(KS)
12-Hz.Şeyh Ahmed el-Haznevi(KS)
13-Hz.Gavs-ı Azam Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni(KS)
14-Hz.Sultanül Muslimin Server Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseyni(KS)
15-Hz. Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni el(KS)

Hiç yorum yok: